1. Dlaczego English Elite?
Ponieważ potrafimy nauczyć i zmotywować do nauki, kładąc bardzo duży nacisk na tzw. „osłuchanie językowe” oraz komunikację w w języku angielskim.


2. Jaki jest koszt zajęć?
Ceny rocznych kursów w English Elite wahają się od 1380 PLN do 3120 PLN.
W cenie kursu otrzymują Państwo podręczniki i wszelkie niezbędne materiały dydaktyczne.
Istnieje możliwość zapłaty za kurs w 6 lub 8 ratach.


3. Jak liczne są grupy?
Pracujemy w małych grupach liczących 4-6 osób.


4. Jaka jest intensywność zajęć? Ile minut trwają zajęcia?
Kursanci mają do wyboru zajęcia 45, 60, 75 oraz 90 minutowe dwa razy w tygodniu lub raz w tygodniu.


5. W jakich porach odbywają się zajęcia?
Zajęcia popołudniowo – wieczorne odbywają się w godzinach 14:00 – 21:00, zajęcia poranne w godzinach 7:30 – 11:30.


6. Jak sprawdzana jest wiedza słuchaczy?
Każda lekcja ma na celu sprawdzenie i powtórzenie wprowadzonego materiału, z kolei każdy przerobiony rozdział podręcznika kończy się testem gramatycznym i leksykalnym.


7. Czy na koniec zajęć językowych słuchacz otrzymuje certyfikat?
Słuchacze, którzy ukończyli dwa semestry nauki lub dany poziom zaawansowania, otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenia kursu na danym poziomie biegłości językowej.
Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zaliczenie wszystkich testów na minimum 60% oraz frekwencja wynosząca przynajmniej 60%.


8. Co w przypadku ewentualnego lockdown’u?
Naszym priorytetem jest Państwa bezpieczeństwo i nauka stacjonarna, co ułatwiają nam małe grupy.
W razie konieczności przechodzimy na naukę zdalną.


9. Co się dzieje w przypadku dłuższej nieobecności słuchacza na zajęciach?
Zgodnie z regulaminem, w przypadku czterech i więcej nieobecności na zajęciach (występujących po sobie) spowodowanych chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem, słuchaczowi przysługuje prawo do bezpłatnych zajęć językowych.
W przypadku nieobecności na zajęciach, każdy słuchacz otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail), zawierającą materiały lekcyjne oraz dokładną informację o zrealizowanym materiale.
Wiadomość wysyłana jest do 48h po nieobecności na danych zajęciach.


10. Na jakich poziomach odbywa się nauka języka angielskiego?
Zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego nauka języka angielskiego w English Elite odbywa się na następujących poziomach:

  • A1 – beginner
  • A2 – elementary
  • B1 – pre intermediate
  • B2 – intermediate
  • B2+ – upper–intermediate
  • C1 – advanced
  • C2 – proficiency